Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDefault

  
Ngày 11 tháng 5 năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BLĐTBXH về quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động, Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo quý cơ quan, đơn vị biết. Chi tiết Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH xem file đính kèm: 

 
Ngày 03/01/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 01/QĐ-CTN về tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) có Công văn số 04/NCC-KHTC ngày 04/01/2017 về hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu; Công văn số 175/UBND-TCĐT ngày 16/01/2017 về việc tặng quà và hỗ trợ tiền Tết năm 2017 cho đối tượng người có công với cách mạng và hỗ trợ tiền Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cán bộ hưu trí.Chi tiết xem file đính kèm:  

  
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 về hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Thông tin chi tiết xem file đính kèm: 

  
Ngày 15/7/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn số 23/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ. (Đính kèm Thông tư hướng dẫn số 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

  
Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Thông tin chi tiết Thông tư 39/2016/TT-BLĐTBXH và biểu mẫu xem file đính kèm:  

 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn